Būvprojekta izstrāde “Viļānu vidusskolas sporta un aktīvās atpūtas centra “SAAC” būvniecība”