Būvprojekta izstrāde Viļānu novada administratīvajā teritorijā esošo autoceļu pārbūvei