Būvprojekta izstrāde Tevenānu ielai Viļānos no 0,840 km līdz 1,062 km