Autoceļu planēšana Viļānu novada administratīvajā teritorijā 2017