Autoceļu attīrīšana no sniega Viļānu novada administratīvajā teritorijā