Sekmēt muzeja nozares attīstību, izveidojot patstāvīgo ekspozīciju Latgales un tās iedzīvotāji XIX gs. Poļu pētnieces Stefānijas Uļanovskas etnogrāfiskajos darbos atbilstoši mūsdienu sabiedrības vajadzībām