Viļānu pilsētas Nākotnes ielas iekšpagalmu stāvvietu un piebraucamā ceļa izbūve