Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu kadastrālā uzmērīšana