„Pārtikas produktu piegāde Viļānu pagasta pirmsskolas izglītības iestādei “Bitīte””