„Kurināmā iegāde 2013./2014. gada apkures sezonai Viļānu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādei „Bitīte””