„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Viļānu vidusskolā” 2013