"Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"