VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ.Nr. 90009114114
A/S Swedbank Rēzeknes filiāle
Kods: HABALV22
Konts: LV73HABA0551026165229

DARBA LAIKS:
no 8.00 līdz 17.00 katru darba dienu

E-PASTS
novads@vilani.lv

ADRESE
Adrese: Kultūras laukums 1A, Viļāni, LV-4650

TĀLRUNIS:
64628033

FAKSS:
64628035

Nosūti mums savu ziņojumu

* Jūsu vārds, e-pasts un tālrunis tiek pieprasīts, lai mēs varētu ar Jums sazināties un sniegt atbildi uz Jūsu jautājumu.