Bāriņtiesa

Bāriņtiesas priekšsēdētāja: Mārīte Ikauniece

Adrese: Viļānu novada dome, Kultūras laukums 1A, kab. 1.1., 1.stāvā
Tālr.: 64628034, 22386435
E-pasts: barintiesa@vilani.lv
Darba laiks: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00

Apmeklētāju pieņemšanas laiks: pirmdienas, ceturtdienas 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00. Pārējā darba laikā pieteikšanās pēc iepriekšējas vienošanās.

Bāriņtiesas sastāvs:

Bāriņtiesas priekšsēdētāja - Mārīte Ikauniece
Viļānu novada pašvaldības bāriņtiesas priekšsēdētāja
Telefons: 64628034

Bāriņtiesas locekle - Iveta Stabulniece
Viļānu vidusskolas skolotāja

Bāriņtiesas locekle - Anita Medvecka
Viļānu vidusskolas skolotāja
Telefons: 64628038

Bāriņtiesas locekle - Liāna Čertogonova
Viļānu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Telefons: 64662089

Bāriņtiesas locekle - Valentīna Vaivode