Skatuves mehānismu piegāde Dekšāres pamatskolas sporta zāles piemērošanai kultūras pasākumu vajadzībām