Viļānu pilsētas tranzīta autoceļu P58 Viļāni – Preiļi - Špoģi (Rīgas iela Kultūras laukums, Brīvības iela no 0 līdz 3,500 km) un P59 Viļāni – Ružina – Malta (Ceriņu iela no 0 līdz 1,624 km) uzturēšana 2015.gadā