Tranzītielas rekonstrukcija Viļānu pilsētas teritorijā Valsts 1.šķiras autoceļa maršrutā Viļāni – Preiļi – Špoģi (P58), posmā Rīgas iela - Kultūras laukums - Brīvības iela 2.kārta