Publiskās apspriešanas sanāksme

26.Marts, 2020, 17:00

Publiskās apspriešanas sanāksme 2020.gada 26.martā plkst. 17:00 Viļānu novada pašvaldības administrācijas ēkas zālē, Kultūras laukumā 1A, Viļānos, par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Rēzeknes ielā 1B,Viļānos, grozot teritorijas plānojumu.

Vairāk informācijas: https://www.vilanunovads.lv

Iesaki citiem: