Mājražotāji tiek aicināti uz tikšanos

Viļānu novada pašvaldība 26.Novembris, 2019, 15:47

Šī gada 6. decembrī plkst. 10:00 Dārzu ielā 7A, Rēzeknē, Viļānu un Rēzeknes novada mājražotāju tikšanās. 

Pieaugot pieprasījumam pēc drošas vietējās pārtikas uzturā, pieaug prasības arī pret produktu ražotāju. Lai justos stabili un konkurētspējīgi, jāmeklē jauni risinājumi pievienotās vērtības radīšanā. Pieaugot pieprasījumam pēc drošas vietējās pārtikas uzturā, pieaug prasības arī pret produktu ražotāju. Lai justos stabili un konkurētspējīgi, jāmeklē jauni risinājumi pievienotās vērtības radīšanā. Tā ir vesela savstarpēji saistītu darbību ķēde. Viennozīmīga loma ir gan preču kvalitātes nepārtrauktai nodrošināšanai, vietējās produkcijas noieta iespējām, gan ražotāja un klienta savstarpējai komunikācijai. Nozīmīgas ir klientu zināšanas un atziņas tieši par vietējo produkciju, kur lielā mērā pats ražotājs veido sabiedrības izpratni par mājražošanu kā vērtību kopumu. Kā reāli saistīt šīs lietas? Kādi resursi nepieciešami?
Pēdējos gados aktīvu darbību šo jautājumu risināšanā veic SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC). Šogad ar pasākumu “Novada garša” aizsākta jauna tradīcija ar mērķi aicināt cilvēkus nākt, baudīt, iepazīt un vērtēt sava novada mājražotāju veikumu. Vasarā Krāslavā ļoti veiksmīgi startēja Viļānu un Rēzeknes novada mazie ražotāji. Viņiem ir ko pastāstīt, dalīties pieredzē.
Tāpēc LLKC Rēzeknes birojs aicina sanākt kopā visus interesentus, gan mājražotājus ar pieredzi, gan tos, kuriem šī nozare šķiet saistoša, lai pārrunātu, ieklausītos, pajautātu.

Informācija: LLKC Rēzeknes birojs

Iesaki citiem: