Eiroreģiona “Ezeru zeme” trešais solis sperts ar vērienīgiem nākotnes plāniem

Viļānu apvienības pārvalde 13.Augusts, 2014, 17:51 Projekti 2007-2013

Kopīgas nākotnes plānošana, rezultātu izvērtēšana, pozitīvas atsauksmes un nopietnas turpmākās sadarbības ieceres izskanēja Glubokoje pilsētā (Baltkrievija), kur augusta sākumā norisinājas Latvijas – Lietuvas - Baltkrievijas Pārrobežu sadarbības programmas projekta „TREŠAIS SOLIS” (LLB-1-083), ko līdzfinansē Eiropas Savienība, noslēguma konference.

Glubokoje Kultūras nama lielajā zālē ritēja diskusijas, tika demonstrētas projekta realizācijas prezentācijas, izskanēja domu apmaiņa par turpmāko darbību un Eiroreģiona “Ezeru zeme” ieceru īstenošanu.

Noslēguma konferencē piedalījās vietējās varas un pašvaldības pārstāvji no Lietuvas, Latvijas un Baltkrievijas, starp tiem bija plānošanas un attīstības speciālisti, tūrisma informācijas centru speciālisti, vairāk nekā 140 dalībnieki.

Atklājot konferenci, Baltkrievijas Republikas Ģenerālkonsulāta konsuls Daugavpilī  Jurijs Davidovskis uzsvēra Eiroreģiona spēju veiksmīgi darboties daudzās pierobežas sfērās un jomās, kas ir vienlīdz svarīgas gan Latvijā, gan Baltkrievijā, gan Lietuvā.

Projekta rezultātu apkopojumu konferences dalībniekiem prezentēja projekta vadītāja, Eiroreģiona Latvijas biroja vadītāja Ilze Stabulniece, Lietuvas biroja vadītāja Lina Staliauskiene un Balkrievijas biroja vadītājs Mihails Orehovs, kurš savā uzrunā norādīja, lai arī projekts beidzas, tas ir tikai sākums  dažādiem darbiem, jo ideju un vēlmju ir daudz.

Savā darba pieredzē dalījās Eiroreģiona “Neman” (sadarbība starp Lietuvu, Baltkrieviju, Poliju, Krieviju) Lietuvas biroja direktors Gintaras Skamaročius, parādot, cik svarīgi ir rīkoties pārdomāti, zinot, kādu rezultātu vēlies panākt. Konsekvents darbs atrisina daudzas problēmas un izdodas realizēt vērienīgus, pierobežā nepieciešamus projektus.

Projekta “Trešais solis” 18 mēnešos  Eiroreģionam “Ezeru zeme”  izstrādāta Stratēģija 2014.–2020. gadam un organizēti trīs lieli pasākumi – investīciju forums Glubokoje  (Baltkrievija), vides forums  Švenčionys (Lietuva), dziesmu svētki “GOSTI” Rēzeknē, kuros piedalījās gandrīz 600 dalībnieku no Latvijas, Baltkrievijas un Lietuvas.  Sešiem Eiroreģiona Direktorāta dalībniekiem bija iespēja pārstāvēt Eiroreģionu OPENDAYS, Briselē. Savukārt 28 Eiroreģiona "Ezeru zeme" biedru darbinieki  varēja apgūt jaunas zināšanas un pieredzi, stažējoties četras dienas divās valstīs.

Lai stiprinātu Eiroreģiona „Ezeru zeme” pārrobežu sadarbības struktūras administratīvo kapacitāti, nodrošinātu sadarbību un kopīgu stratēģisko plānošanu Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas reģionos Eiroreģiona teritorijā, katrā valstī notika 3 interaktīvi semināri, tapa galvenie  stratēģiskie mērķi un uzdevumi.  Kā atzina konferences moderators un stratēģijas izstrādes vadītājs Neils Balgalis, visas tikšanās bāzējās uz  spraigu grupu darbu, “prāta vētru”, domu kaleidoskopu jaunu ideju radīšanai. Kultūras, vides, tūrisma, biznesa un sociālās sfēras dalībvalstu pašpārvalžu pārstāvji, kuri atbildīgi par attīstības plānošanu, sarunās un diskusijās apzināja risinājumus un radīja nākotnes vīziju, attīstības svarīgākos virzienus, kas integrēti tapušajā stratēģijā.

Galvenā atziņa, kas izskanēja konferencē, kopīgas robežas, daba, vēsture un cilvēki ir vienojošie aspekti, lai ar pārrobežu sadarbības pieeju risinātu attālāko reģionu sociāli - ekonomiskās problēmas.

Vislielāko rezultātu gūst tie projekti, kuros piedalās maksimāli daudz partneru no visām 3 sadarbības valstīm, kad tiek pārstāvētas Eiroreģiona intereses plašā mērogā pašvaldību pieredzes apmaiņā, uzņēmējdarbības veicināšanā, infrastruktūras sakārtošanā, ekonomiskajā un tūrisma attīstībā, pārrobežu kultūras veicināšanā.

“Projekts “Trešais solis” ir sagatavojis pamatīgu pamatu turpmākajam darbam, 35 miljonu EUR vērtas idejas, projektu koncepcijas. Izveidota komanda, nodibināti kontakti, kas līdz 2020.gadam noteikti īstenos svarīgus projektus Eiroreģiona teritorijā,” uzsvērusi Eiroreģiona “Ezeru zeme” Latvijas biroja vadītāja I. Stabulniece.

Projekta budžets ir 299 880,60 EUR, t.sk. ENPI līdzfinansējums 90%- 269 892,54 EUR, nacionālais finansējums 10%- 29 988,06 EUR.

Informāciju sagatavoja:

Eiroreģions „Ezeru zeme”

Latvijas birojs

Tel. +371 29 47 26 38

www.ezeruzeme.lv

2014-08-13

Iesaki citiem: