Varonība aiz ūsām - Viļānu novada jaunieši viesojās pie Valkas novada jauniešiem

Viļānu apvienības pārvalde 20.Novembris, 2019, 18:51 Projekti 2014-2020

Viļānu novada jauniešu iniciatīvu grupa kopš aprīļa īsteno projektu “Pakāpieni attīstībai” (saīsin. - PAT) un šajā laikā ir organizējusi vairākus neformālās izglītības pasākumus: jauniešu forumu, dažādus saliedēšanās pasākumus.

 Šajā laikā ir piedalījušies apmācībās un pilnveidojuši savas kompetences, nostiprinājuši digitālās prasmes, radošajās darbnīcās apguvuši jaunas prasmes un iemaņas. Decembrī jaunieši plāno iesaistīties Ziemassvētku labdarības tirdziņā un aicina iedzīvotājus apmeklēt pašu  organizēto sietspiedes darbnīcu un ziemsvētku noskaņās kopīgi cept piparkūkas. Projekta aktivitātes sniedzas arī ārpus novada robežām. 11. novembrī jaunieši ciemojās pie saviem draugiem Valkas Multifunkcionālajā jauniešu iniciatīvu centrā. Vēsturnieka, Raunas vidusskolas direktora un televīzijas radījumu vadītāja Edgara Plētiena vadībā jaunieši darba grupās diskutēja par jēdzieniem “varonība” un “patriotisms”, savas domas apkopojot simbolos – kādam šie vārdi asociējas ar atbildīgu attieksmi pret apkārtējo vidi, citam – ar iecietību, dažam - vārdi materializējās konkrētās personās. Pēc diskusijām jaunieši devās apskatīt pazemes bunkurus un performanci ar nosaukumu “Runājošā glezna”. Pievakarē sekoja lāpu gājiens uz Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo Ziemeļvidzemes karavīru Brāļu kapiem A.Grauda bungu skolas audzēkņu vadībā.
Sadraudzības pasākums noslēdzās ar spēli “Visu var sasniegt”/VVS, kuru Valkas, Viļānu un Salacgrīvas novadu jaunieši pirms diviem gadiem izveidoja Viļānos. Spēles mērķis ir rosināt jauniešus ideju apmaiņai un paust savu viedokli par aktuālām tēmām, attīstīt debašu prasmes, piedalīties argumentētā diskusijā, iejusties dažādās lomās un mācīties iztirzāt tēmu no cita skatu punkta, vadīt dialogu, apkopot secinājumus, attīstīt aktiermeistarību un kritisko domāšanu.

Jaunieši izsaka pateicību Viļānu un Valkas novadu pašvaldībām, Valkas Multifunkcionālajam jauniešu iniciatīvu centram un Viļānu vidusskolai par atbalstu organizatoriskajos jautājumos, uzņēmumam SIA “Vlakon” par sarūpētajiem gardajiem svētku kliņģeriem.

Projekts “Pakāpieni attīstībai” noslēgsies 2020.gada 31.martā un tiek finansēts ar Eiropas Komisijas Eiropas Solidaritātes korpusa, kuru Latvijā administrē Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūra, atbalstu.

Projekts "Pakāpieni attīstībai" tiek finansēts ar Eiropas Komisijas programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” un valsts budžeta finansiālu atbalstu.
Šī  publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Līga Erte
V
iļānu novada jauniešu iniciatīvu grupas dalībniece

Iesaki citiem: