Piedzīvojumu velotrases ierīkošana

Viļānu apvienības pārvalde 12.Septembris, 2019, 20:25 Projekti 2014-2020

Viļānu novada pašvaldība ir iesniegusi projekta “Piedzīvojumu velotrases ierīkošana aktīvā laukuma atpūtai “ALA” teritorijā” pieteikumu biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātajā konkursa 7.kārtā un no Lauku atbalsta dienesta (LAD) saņēmusi pozitīvu lēmumu projekta realizēšanai Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 19.2. aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Pašvaldība īsteno koncepciju par ģimenei draudzīgu, sakoptu vidi un attīstītu infrastruktūru, piedāvājot iedzīvotājiem pēc iespējas kvalitatīvāk un pilnvērtīgāk izmantot aktīvās atpūtas iespējas, jo novada izaugsmei ir svarīga katra ģimene, kas par savu dzīves vietu ir izvēlējusies Viļānu novadu.

Projekta ietvaros aktīvā laukuma atpūtai teritorijā “ALA” (Viļānos, Raiņa ielā 2) tiks ierīkota līdz 100 m gara piedzīvojumu velotrase ar dabai un videi draudzīgām konstrukcijām. Tā būs piemērota dažādu veloprasmju lietotājiem, pieejama jebkuram interesentam: gan bērniem, lai uzlabotu koordināciju, līdzsvaru un velobraukšanas prasmes, gan pusaudžiem aktīvā dzīves veida popularizēšanai. Savukārt profesionāļi velotrasi varēs izmantot treniņu un sacensību organizēšanai.

 Aktīvās atpūtas laukumā „Ala” atrodas divi šķēršļu joslu laukumi, ko pašvaldība ierīkoja 2018. gada. Latvijas-Lietuvas pārrobežu projektā “RISK FREE” šogad ekspluatācijā ir nodots ielu vingrošanas laukums fiziskajām aktivitātēm jauniešiem un pārkūr (no fr. val. Parkour) laukums aktīvai skriešanai, kāpelēšanai, lēkšanai no viena punkta uz otru sarežģītā vidē. Perspektīvā šajā teritorijā ir ieplānots izbūvēt veloparku un integrēt distanču slēpošanas trasi. Projekts paredz arī gājēju celiņa seguma nomaiņu un apgaismojuma uzstādīšanu šajā teritorijā.

Projekta aktivitātes noslēgsies 2021. gada septembrī. Projekta rezultātā, piesaistot ELFLA finansējumu un izmantojot pašvaldības līdzfinansējumu, Viļānu novadā tiks sakārtotu vide un attīsta publiskā infrastruktūra. Projekta kopējais budžets - 55 161.01 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas 35 000 EUR, projekta publiskā finansējuma daļa 31 500 EUR.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm


Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienets

Informāciju sagatavoja: Karmena Kotāne
Projektu vadītāja

 

Iesaki citiem: