Parkūra laukuma atklāšana

Viļānu apvienības pārvalde 10.Septembris, 2019, 21:42 Projekti 2014-2020

Jau 14.septembrī, plkst. 11:00 notiks parkūra laukuma atklāšana, kur ar paraugdemostrējumiem un meistarklasēm uzstāsies parkūra, ielu vingrošanas un break dance eksperti.

Parkūra laukums ir viens no objektiem, kurš atrodas aktīvās atpūtas laukumā "ALA" (blakus stadionam) un tika izveidots ar projekta LLI-402 "Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm (risk-free)"un Viļānu novada pašvaldības atbalstu, uzklausot jauniešu izteikto vēlmi par parkūra laukuma pieejamību arī Viļānu novadā.

Ja vēlies iemācīties ko jaunu un apgūt pareizu parkūra laukuma izmantošanas tehniku, break deju pamatus un iegūt ielu vingrotāju izturības noslēpumus, tad parkūra laukuma atklāšanas pasākuma apmeklējums būs vērtīgi pavadīts laiks!

Projekts LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (risk-free) tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Kopējās projekta izmaksas ir 750 973,98 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 638 327,88 EUR. Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Viļānu novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Iesaki citiem: