Veļas mazgāšanas pakalpojums

Viļānu apvienības pārvalde 26.Janvāris, 2020, 14:09 Jaunumi

  Viļānu novada iedzīvotāju ievērībai!

Sociālajā atbalsta centrā „Cerība”, Celtnieku ielā 7- 36 Viļānu novadā dzīvojošiem pensionāriem, personām ar invaliditāti, trūcīgam ģimenēm (personām) un krīzes situācijā nonākušām personām ir pieejams veļas mazgāšanas un žāvēšanas pakalpojums. Viena mazgāšanas reize (veļa līdz 8kg) izmaksā 1,85 EUR, Žāvēšana (veļa līdz 6 kg) – 0,70 EUR

  • Veļas mazgāšanas pakalpojuma maksas atlaidi vienu reizi mēnesī 50% apmērā var saņemt trūcīgās personas, ģimenes ar bērnu, kuram noteikta invaliditāte vai celiakiju slimu bērnu.

Veļas mazgāšanas pakalpojuma pieprasīšanas un piešķiršanas kārtība:

  • lai saņemtu pakalpojumu, persona, viņas likumīgais pārstāvis vai pilnvarotā persona SAC darbiniekam uzrāda dokumentu, kas apliecina viņa tiesības saņemt veļas mazgāšanas pakalpojumu:
  • invaliditātes apliecību;
  • izziņa par trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu;
  • pensionāra statusa apliecinošu dokumentu,
  • personai krīzes situācija - SAC vadītāja pēc sarunas ar personu konstatē, ka ir krīzes situācija, fiksē to sarunas protokolā un pieņem lēmumu par pakalpojuma nepieciešamību, par to ierakstot sarunas protokola beigās.
  • Veļas mazgāšanas pakalpojums ir maksas pakalpojums, pakalpojuma izcenojums noteikts ar pašvaldības domes lēmumu.
  • Veļas mazgāšanas pakalpojuma maksas atlaidi vienu reizi mēnesī 50% apmērā var saņemt trūcīgās personas, ģimenes ar bērnu, kuram noteikta invaliditāte vai celiakiju slimu bērnu.

Iesaki citiem: