TE IR DARBS JURISTAM

Viļānu apvienības pārvalde 2.Augusts, 2022, 17:05 Jaunumi

Viļānu apvienības pārvalde aicina darbā juristu uz noteiktu laiku.

Prasības:

Izglītība - augstākā  tiesību zinātnēs, datorzināšanas lietotāja līmenī,  svešvalodu zināšanas un darba pieredze pašvaldībā  tiks uzskatītas par priekšrocību.

Pamatpienākumi -

-   Sniegt juridiskas konsultācijas iestādes darbiniekiem darba jautājumos;

-  Izstrādāt un līdzdarboties tiesiska rakstura dokumentu izstrādē;

-  Veikt apvienībā tiesiskā darba vadību, sniegt struktūrvienībām juridisku palīdzību;

 - Veikt ienākošo un sagatavoto dokumentu juridisku analīzi;

-  Izstrādāt tipveida līgumus, izskatīt un rediģēt iesniegtos līgumu projektus, u.c. juridiskos dokumentus;

-  Konsultēt Iepirkuma komisiju par iepirkumu veikšanas juridiskajiem aspektiem;

- Sagatavot likumdošanas prasībām atbilstošus līgumus, koplīgumu u.c.juridiska rakstura dokumentus, kā arī piedalīties ar spēkā esošo likumdošanu saskaņotu vadības rīkojumu, personāllietu u.c. dokumentu sagatavošanā;

- Veikt citus pienākumus saskaņā ar vadītāja mutiskiem un rakstiskiem rīkojumiem;

- Ievērot  Informācijas atklātības likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības  informācijas apritē;

-  Pilnveidot zināšanas un prasmes apmeklējot apmācības, kursus un seminārus

Atalgojums - 850 EUR pirms nodokļu nomaksas.

CV, motivācijas vēstuli un izglītības dokumentu kopijas iesniegt līdz šī gada 16.augustam Viļānu apvienības pārvaldē, Kultūras laukums 1A, Viļāni 2.1.kabinetā vai elektroniski uz epastu: vilanuapvieniba@rezeknesnovads.lv

 

Iesaki citiem: