Skolēnu vasaras darbs!

Viļānu novada pašvaldība 10.Jūnijs, 2020, 13:54 Jaunumi

Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Pasākuma mērķis ir veicināt skolēnu īslaicīgu nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darbavietās, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt prasmes, iemaņas un pieredzi.

Viļānu novada pašvaldības domes nolemj:

1) Piedalīties Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā aktīvā nodarbinātības pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”;

2) Pasākuma ietvaros izveidot 30 darbavietas, nosakot 0,5 likmi vienai darbavietai;

3) Atlases kārtību pasākumos noteikt pēc skolēnu gada vidējās atzīmes, neņemot vērā 9. un 12.klašu noslēguma eksāmenus, jo apgūt zināšanas un saņemt teicamas sekmes ir iespēja visiem bērniem, neatkarīgi no vecuma, dzimuma, ģimenes ienākumu stāvokļa. Kā arī priekšroku dot tiem skolēniem, kas dzīvo un mācās Viļānu novadā.

Jautājumu gadījumā zvanīt 64605833 vai rakstīt izglitiba@vilani.lv

Elektroniski reģistrēties pasākumam, Latgales reģionā, skolēni var no šodienas, 2020.gada 10.jūnijā.

Lai pieteiktu dalību pasākumā reģistrējies: ŠEIT!

Pieteikumā ir jānorāda informācija par reģionu, kurā vēlies stādāt. Tomēr jāatceras, ka skolēna reģistrācija vēl negarantē iesaisti pasākumā, jo valsts līdzfinansēto darbavietu skaits ir ierobežots, un iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka reģistrēto skolēnu daudzums pārsniedz piedāvāto darbavietu skaitu.

Vairāk informācijas: www.nva.gov.lv

Iesaki citiem: