Satiksmes ierobežojumi

Viļānu novada pašvaldība 4.Marts, 2021, 11:33 Jaunumi

Ar 2021.gada 4.martu ir noteikts autotransporta masas ierobežojums uz pašvaldības ceļiem, Dekšāres pagastā, Sokolku pagastā un Viļānu pagastā, lai novērstu ceļa seguma bojāšanu, kas rodas lielā nokrišņu daudzuma dēļ, saskaņā ar 2016. gada 19. janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr.42 “Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme” 2.1. punktu, 2.2.punktu, 3.2. punktu un 4.1. punktu un pamatojoties uz 2018.gada 25.janvāra Viļānu novada pašvaldības domes sēdes lēmumu „Par transportlīdzekļu masas ierobežojuma zīmju uzstādīšanu” (protokols Nr.1; jautājums § 35).

Ierobežojumi attiecināmi uz sekojošiem Viļānu novada pašvaldības ceļiem:
Dekšāres pagastā:
1. Dekšāres strauts - Trūpeņi
2. Stārķa ligzda –Atspuka –Nagļu ceļš
3. Garanči – Čeveri
4. Pa Solto līdz Repšai
5. Jaunsaimnieki –Lielā priede
6. Dekšāres –Obeliškas- Dzelzceļš
7. Obeliškas – Pastari- Mālnieki
8. Šoseja – Priedaine
9. Nagļu ceļš –Lejas Dzirnavas- Kuces kalns
10. Dzelzceļa pārbrauktuve- Rimšas
11. Gar kūdras purva mājām, no Viļānu pagrieziena

Sokolku pagastā:
1. Ustroni pa centru
2. Strupļi gar Gaveiku
3. Skudnovka –Zavarujevka
4. Juģermaņi – Mortišķi
5. Mežkokti – Mukuļi
6. Jakuški- Dilmaņi
7. Tumuški pie Fedina
8. Jaunmurāni- Repši- komplekss
9. Skudnovkas kapi

Viļānu pagastā:
1. Malta – Piziči – Lucāni
2. Mukuļi –Petrovi – Privši
3. Lauzinieki – Gritāne –Ornicāni
4. Ūgrenīki – Rimši
5. Ceļapītere – Notra
6. Salaskungi- Aleksandrapole
7. Notra – Markovka
8. Notra – Notras kapi- Baikovs
9. Notra – Notras ezers
10. Aleksandrapole- Rampāni – Brivci- Aleksandrapole
11. Aleksandrapole- Sondori-Blūzmi- Brivci
12. Kristceļi – Lielie Tuči
13. Juški- Lucāni- Lielie Tuči
14. Lielie Tuči-Ornicāni- Broki
15. Rimši – Spergas upe- Kūkoji
16. Masaļski- Kristceļi- Kristceļu kapi
17. Notra – Notras ferma
18. Ūgrenīki- Viļāni
19. Radapole- Garjanovs
20. Radapole – Ceļapītere
21. Privši – Rituma
22. Privši – Ladusāns – Mālmežnieki
23. Līdz Masaļsku kapiem
24. Masaļski- Malta –Poči
25. Kristceļi- mežs
26. Pie Juškeviča
27. LLZC lauki

Autoceļu karte

Iesaki citiem: