PROJEKTS “DARĪT KOPĀ II”

Viļānu novada pašvaldība 26.Oktobris, 2020, 10:06 Jaunumi

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra un British Council pārstāvniecības Latvijā atbalstītais PROJEKTS “DARĪT KOPĀ II”

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā uzsāk projektu skolām “Darīt kopā II” (“Building Trust through Collaboration II”).

Projekta mērķis ir uzlabot sadarbību starp latviešu un mazākumtautību skolām, izglītojot dažādu mācību priekšmetu skolotājus un 8.  vai 9. klašu skolēnus par reālās dzīves problēmrisināšanas metodēm vietējā kopienā/novadā.

Ieguvumi:

1) skolotāji iemācīsies problēmu risināšanas metodiku,

2) uzlabosies sadarbība starp latviešu un mazākumtautību skolām,

3) tiks identificēta reāla apkaimes/novada problēma un sniegts tās risinājums.

Projekta darbības laiks: 22.10.2020. – 26.02.2021.

 

2020.gada 22.oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika ievadseminārs, kurā Viļānu novada izglītības iestādes pārstāvēja projekta darba komandas pedagogi: Nataļja Volkova (Viļānu vidusskola), Ilga Grudule (Viļānu vidusskola), Anna Sondore (Dekšāru pamatskola), Janīna Vigupe (Dekšāru pamatskola) un Viļānu novada izglītība speciāliste llga Morozova.

Iesaki citiem: