Paziņojums par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai

Viļānu novada pašvaldība 5.Augusts, 2020, 08:32 Jaunumi

Pamatojoties uz Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22.panta ceturto daļu Viļānu novada pašvaldībai ir nodoms uz 5 (pieciem) gadiem Viļānu novada administratīvajā teritorijā noteikt aizliegumu ģenētisko modificēto kultūraugu audzēšanai.

Aicinām iedzīvotājus no 2020.gada 5.augusta līdz 2020.gada 5.septembrim izteikt viedokļus, priekšlikumus un iebildumus par aizlieguma noteikšanu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai visā Viļānu novada administratīvajā teritorijā līdz 2025.gadam, savu viedokli brīvā formātā iesniedzot Viļānu novada pašvaldībā klientu apkalpošanas centrā, Kultūras laukumā 1A, Viļānos vai nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: novads@vilani.lv.

Iebildumu neiesniegšana noteiktajā termiņā tiks uzskatīta par piekrišanu aizlieguma noteikšanai.

Iesaki citiem: