PAZIŅOJUMS PAR BŪVDARBIEM aktīvā laukuma atpūtai “ALA” teritorijā

Viļānu novada pašvaldība 19.Jūnijs, 2020, 11:30 Jaunumi

Šodien, 2020.gada 25.jūnijā tiek uzsākti būvdarbi aktīvā laukuma atpūtai “ALA” teritorijā (Viļānos, Raiņa ielā 2).

Viļānu novada pašvaldība informē, ka būvdarbu laikā tiks slēgts gājēju celiņš un norobežots viens no šķēršļu joslas laukumiem. Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem un pacietīgiem, ievērot būvdarbu laikā uzstādītās zīmes un norobežojumus, kā arī sekot līdzi jaunākajai informācijai par būvdarbiem Viļānu novada mājaslapā www.vilanunovads.lv.

Iedzīvotājiem kustībai uz Lakstīgalu saliņu būs jāizvēlas Raiņa iela, tāpēc arī autobraucējiem lūgums būt vērīgiem un pacietīgiem.

 

_____________________________________________________________________________________________


Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienets

PAZIŅOJUMS PAR BŪVDARBIEM

            Drīzumā aktīvā laukuma atpūtai “ALA” teritorijā (Viļānos, Raiņa ielā 2) tiks uzsākti būvdarbi projekta “Piedzīvojumu velotrases ierīkošana aktīvā laukuma atpūtai “ALA” teritorijā Viļānos, Raiņa ielā 2” ietvaros.  

Viļānu novada pašvaldības dome informē, ka būvdarbu laikā tiks slēgts gājēju celiņš un norobežots viens no šķēršļu joslas laukumiem. Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem un pacietīgiem, ievērot būvdarbu laikā uzstādītās zīmes un norobežojumus, kā arī sekot līdzi jaunākajai informācijai par būvdarbiem Viļānu novada mājaslapā www.vilanunovads.lv.

Iedzīvotājiem kustībai uz Lakstīgalu saliņu būs jāizvēlas Raiņa iela, tāpēc arī autobraucējiem lūgums būt vērīgiem un pacietīgiem.

Projektā ir paredzēta gājēju celiņa seguma nomaiņa, velotrases izbūve un apgaismojuma uzstādīšana. Būvdarbus veiks uzņēmums SIA “AĻŅI AS”, bet apgaismojumu ierīkos SIA “Affix”. Projekta izmaksas ir 72 589.33 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas 35 000 EUR, ELFLA finansējums 31 500 EUR.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

 

 

Iesaki citiem: