Par deklarēto personu skaita izmaiņām

Viļānu apvienības pārvalde 11.Maijs, 2022, 13:50 Jaunumi
              Lai atbilstoši reālajai situācijai būtu iespējams aprēķināt un klientiem izrakstīt pakalpojumu rēķinus, SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS”, kā daudzu Viļānu apvienības teritorijas dzīvojamo māju pārvaldnieks, aicina dzīvokļu īpašniekus izpildīt savu pienākumu- dzīvojamo māju pārvaldniekam paziņot par izmaiņām mājsaimniecībā deklarēto personu skaitā.

Dzīvokļa īpašumā deklarēto personu skaita aktualizācija ir svarīga ne tikai tāpēc, lai būtu iespējams aprēķināt un izrakstīt korektu rēķinu, par nodrošinātajiem komunālajiem pakalpojumiem, atbilstoši deklarēto personu skaitam, bet arī tādēļ, ka tieši no kopējā deklarēto personu skaita daudzdzīvokļu mājā atkarīgs tas, kādā apjomā pakalpojums tiek nodrošināts. Proti, sadzīves atkritumu konteineru skaits, pie daudzdzīvokļu mājas un to izvešanas biežums tiek aprēķināts proporcionāli atkritumu apjomam. Ja patiesais atkritumu radītāju skaits mājā ir lielāks, nekā dzīvokļu īpašnieki paziņojuši dzīvojamo māju pārvaldniekam, tas var radīt iedzīvotāju neapmierinātību par sniegtā pakalpojuma kvalitāti, jo reālais atkritumu apjoms pārsniedz prognozēto, kā rezultātā atkritumi netiek izvesti pietiekami bieži. Savukārt gadījumos, ja deklarēto personu skaits mājā ir mazāks, dzīvokļu īpašniekiem var nākties pārmaksāt par pakalpojumu.
            Ikdienā SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNEKS” klientiem vairākkārt nākas skaidrot nepieciešamību aktualizēt informāciju par mājoklī deklarēto personu skaitu, jo ir dzīvokļu īpašnieki, kuri vēršas ar pretenzijām par, viņuprāt, nekorekti izrakstīto rēķinu. Situācijas mēdz būt dažādas – piemēram, vienā gadījumā dzīvokļa īpašnieks pauž neapmierinātību par to, ka SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” rēķinā iekļāvis maksu par cilvēku, kurš konkrētā mājoklī nedzīvo mēnesi, citā gadījumā – ka maksa par atkritumu apsaimniekošanu tiek iekasēta par cilvēku, kurš jau vairākus gadus dzīvo citur.
            SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS”, atbilstoši likumam, reizi gadā (janvārī) veic savstarpējo norēķinu salīdzināšanu un, ja klientam ir pretenzijas par iepriekšējo periodu, tostarp par deklarēto personu skaitu mājoklī, pie dzīvojamo māju pārvaldnieka jāvēršas līdz janvāra beigām.

Jāuzsver, ka situācijās, kad dzīvokļa īpašnieks nav izpildījis normatīvos aktos noteikto pienākumu- informēt par deklarēto personu skaita izmaiņām, pārrēķins šādos gadījumos netiek veikts.
             Dzīvokļu īpašnieku pienākums ir informēt nama pārvaldnieku par īpašumā reģistrētajām dzīvojošajām personām, kā arī aktualizēt informāciju desmit dienu laikā, kopš notikušas izmaiņas.

Informēt par izmaiņām mājoklī dzīvojošo cilvēku skaitā var:

  1. vēršoties klātienē SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” Liepu ielā 2C, Viļānos;
  2. informāciju un dokumentus nosūtīt uz e-pastu: namsaimnieks@vilani.lv vai uz

tālruni +371 26135252 (WhatsApp).

Dzīvokļu īpašnieki, esiet atbildīgi savā, savu kaimiņu, dzīvojamo māju pārvaldnieka un komunālo pakalpojumu sniedzēju priekšā!

Ar cieņu SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS”

Iesaki citiem: