Darba organizācija Viļānu novadā ārkārtējās situācijas ietvaros

Viļānu novada pašvaldība 11.Janvāris, 2021, 08:31 Jaunumi

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA INFORMĒ PAR DARBA ORGANIZĀCIJU ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS IETVAROS
LĪDZ 2021.GADA 7.FEBRUĀRIM

Pašvaldības administrācija un pagastu pārvaldes strādās ATTĀLINĀTI

Nepieciešamības gadījumā aicinām sazināties pa

vienoto tālruni iedzīvotāju komunikācijai: 64628033

e – pastu: novads@vilani.lv

vai atstāt iesniegumu pastkastītē sūtījumu nodošanai Viļānu novada pašvaldības administrācijas ēkas vestibilā (Kultūras laukums 1A, Viļānos)

Domes priekšsēdētāja: 26472531

Izpilddirektors: 20228843

Informējam, ka IZŅĒMUMA GADĪJUMOS apmeklētāji tiks ielaisti pie speciālistiem, t.sk. uz kasi (8:00 – 12:00; 12:30 – 16:00) un klientu apkalpošanas centru (8:00 – 12:00; 12:30 – 16:30), piesakoties pie speciālista telefoniski uz zemāk norādītajiem tālruņiem:

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs: 27875773

! Lai mazinātu Covid-19 krīzes laikā noteikto ierobežojošo pasākumu negatīvo ietekmi, valstī tiek nodrošināti dažādi atbalsta pasākumi sociāli mazāk aizsargātajām grupām - slimības palīdzības pabalsts, atbalsts vecāku pabalsta saņēmējiem, atbalsts cilvēkiem ar invaliditāti, bezdarbnieka palīdzības pabalsts, u.c.

Kase: 64605831

Dzimtsarakstu nodaļa: 64662089

Sociālā dienesta vadītāja: 64605830

! Pabalstu krīzes situācijā ir iespēja saņemt ģimenei (personai), kurai saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu, ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā, atrodas vai ir atradusies karantīnā

Ģimenes atbalsta nodaļa: 26599237

! Gadījumā, ja vecāki ir saslimuši ar COVID-19 un nespēj nodrošināt nepilngadīga bērna aprūpi drošos apstākļos, palīdzību sniegs SAC “Cerība” nodrošinot ar naktsmītni, ēdināšanu un uzraudzību

Sociālo pakalpojumu nodaļa: 64628036

Viļānu pilsēta - Sociālās palīdzības organizatore: 64615171

Viļānu pagasts - Sociālo pakalpojumu nodaļa: 26695551

    Sociālās palīdzības organizatore: 26680014

Sokolku un Dekšāres pagasti – Sociālais darbinieks: 28633504

! Psiholoģisku un emocionālu atbalstu grūtību pārvarēšanā sniegs psihologs: 26440955

BĀRIŅTIESA: 64628034 vai 22386435

! Atgādinām, ka ārpus bāriņtiesas darba laika un brīvdienās, par bērnu tiesību pārkāpumiem, apdraudējumiem un vardarbības gadījumiem pret bērniem vai personām ar ierobežotu rīcībspēju, lūdzam informēt  Valsts policiju zvanot pa tālruni – 110! Gadījumos, kad tiek apdraudēta bērna veselība, dzīvība vai drošība, Viļānu novada bāriņtiesa rīkosies likumā noteiktajā kārtībā.

PAŠVALDĪBAS POLICIJA: 27124976; 29689874

Iesaki citiem: