Biedrība " Bokonu Bryuklenes" īsteno projektu ansambļa "Bokonu bryuklenes" materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai

Viļānu apvienības pārvalde 9.Septembris, 2019, 09:18 Jaunumi

Lauku atbalsta dienests apstiprināja Viļānu novada Dekšāres pagasta biedrības “Bokonu Bryuklenes”  izstrādātā projekta „Ansambļa "Bokonu bryuklenes" materiāltehniskās bāzes pilnveidošana” iesniegumu atklātajam projektu iesniegumu konkursam Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”  ietvaros.       

Īstenojot šo projektu, biedrība "Bokonu bryuklenes" iegādāsies astoņus skatuves tērpu komplektus, foto/video aparatūru un skaņas aparatūru.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 1571.55 EUR (viens tūkstotis pieci simti septiņdesmit viens eiro un 55 eirocenti). Projekta īstenošanas gadījumā Atbalsta saņēmējam būs iespēja saņemt publisko finansējumu 1408.05 EUR (viens tūkstotis četri simti astoņi eiro un 5 eirocenti) un Viļānu novada pašvaldības piešķirto finansējumu 156.45 EUR (viens simts piecdesmit seši eiro un 45 eirocenti).

Projekts tiks īstenots no 2019. gada 9.septembra līdz 2020. gada 31.jūlijam.

 

09.09.2019                                                                                                                                  Biedrības " Bokonu bryuklenes " Valdes priekšsēdētāja
Dzidra Bruzgule
 

 

 

Iesaki citiem: