Paziņojums par pagarinātajiem nomas līgumiem

Viļānu apvienības pārvalde 11.Maijs, 2021, 09:49 Izsoles un pārdošana

Pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības domes 2021. gada 29.aprīļa sēdes Nr.5 dienas kārtības desmitā jautājuma ”Par nomas attiecību pagarināšanu” lēmumu, pagarināti sekojoši zemes nomas līgumi par pašvaldības tiesiskā valdījumā esošajām zemes vienībām vai to daļām:

Vienošanās/ līguma noslēgšanas datums

Līguma numurs

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Zemes vienības platība (ha)

Līguma darbības laiks pagarinājums

06.05.2021.

VP-2021/15

78170020526

0,0590

Pagarināts uz 5 gadiem līdz 06.05.2026.

06.05.2021.

12

78900040060

4,00

Pagarināts uz 1 gadu līdz 27.12.2022.

06.05.2021.

V-2021/3

78980040178

3,67

Pagarināts uz 1 gadu līdz 06.05.2022.

06.05.2021.

15

78980040127

2,20

Pagarināts uz 1 gadu līdz 23.05.2022.

06.05.2021.

37

78980020074

3,00

Pagarināts uz 1 gadu līdz 28.09.2022.

06.05.2021.

29

78980030487

78980030486

2,00

2,42

Pagarināts uz 1 gadu līdz 17.10.2022.

06.05.2021.

V-2020/29

78980030235

0,68

Pagarināts uz 1 gadu līdz 27.10.2022.

06.05.2021.

53

78980050124

5,70

Pagarināts uz 1 gadu līdz 23.11.2022.

06.05.2021.

55

78980050177

1,50

Pagarināts uz 1 gadu līdz 23.11.2022.

06.05.2021.

383

78980010321

0,5225

Pagarināts uz 1 gadu līdz 30.12.2022.

06.05.2021.

V-2021/4

78980040326

0,73

Pagarināts uz 1 gadu līdz 06.05.2022.

06.05.2021.

16

78900010075

78980030514

78980010135

78980010165

78980010058

0,42

0,50

0,76

1,00

1,80

Pagarināts uz 1 gadu līdz 23.05.2022.

06.05.2021.

8

78900020044

1,60

Pagarināts uz 1 gadu līdz 18.07.2022.

06.05.2021.

V-2021/5

78980090606

78980090363

0,60

0,60

Pagarināts uz 1 gadu līdz 06.05.2022.

06.05.2021.

VP-2016/37

78170030388

0,0510

Pagarināts uz 1 gadu līdz 21.11.2026.

06.05.2021.

V-2021/6

78980060259

0,06

Pagarināts uz 1 gadu līdz 06.05.2022.

06.05.2021.

V-2021/7

78980030534

78980030479

0,10

0,07

Pagarināts uz 1 gadu līdz 06.05.2022.

06.05.2021.

D-2016/33

78480030305

1,70

Pagarināts uz 1 gadu līdz 18.07.2026.

06.05.2021.

D-2016/31

78480030364

78480030363

78480030365

78480030361

0,60

0,65

0,50

0,30

Pagarināts uz 1 gadu līdz 20.06.2026.

06.05.2021.

D-2016/35

78480030332

1,20

Pagarināts uz 1 gadu līdz 18.07.2022.

06.05.2021.

352

78980100537

1,10

Pagarināts uz 1 gadu līdz 01.05.2022.

06.05.2021.

25

78980020162

78980020164

78980020167

4,30

1,04

3,40

Pagarināts uz 1 gadu līdz 19.09.2022.

Iesaki citiem: