Paziņojums par pagarinātajiem nomas līgumiem

Viļānu apvienība 5.Marts, 2021, 16:20 Izsoles un pārdošana

Pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības domes 2021. gada 25. februāra sēdes Nr.3 dienas kārtības sestā jautājuma ”Par nomas attiecību pagarināšanu” lēmumiem, pagarināti sekojoši zemes nomas līgumi par pašvaldības tiesiskā valdījumā esošajām zemes vienībām vai to daļām:

Vienošanās/ līguma noslēgšanas datums

Līguma numurs

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Zemes vienības platība (ha)

Līguma darbības laiks pagarinājums

26.02.2021.

7

78980090384

1.68

Pagarināts uz 5 gadiem līdz 28.02.2026.

03.03.2021.

V-2021/2

78980030478

78980030525

0,2162

0,0846

Pagarināts uz 1 gadu līdz 03.03.2022.

03.03.2021.

6

78170030374

0,0681

Pagarināts uz 5 gadiem līdz 01.03.2026.

 

Iesaki citiem: