Zemes vienību nomas tiesību izsoles

Viļānu novada pašvaldība 25.Jūnijs, 2020, 15:00 Izsoles un pārdošana

Viļānu novada pašvaldība nodod nomā pašvaldībai piekritīgās neapbūvētas zemes vienības vai to daļas:

N.P.K.

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Zemes vienības platība (ha)

Zemes vienības atrašanās vieta

Izsolē noteiktā sākuma nomas maksa gadā

 

Izsoles norises laiks

1.

78980010209

2,52

Viļānu pagasts

2,50%

14.40

2.

78900030260

1,23

Sokolku pagasts

3,00%

14.50

Nomas tiesību izsoles solis – 0,5% (pus procents) no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes vienības kadastrālās vērtības attiecīgajā gadā.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles dalībniekus reģistrē Viļānu novada pašvaldības administratīvajā ēkā pēc adreses: Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, darba dienās, darba laikā, no sludinājuma publiskošanas brīža Viļānu novada pašvaldības mājas lapā līdz 2020.gada 6.augusta plkst. 10.00.

Izsoles vieta un datums – Viļānu novada pašvaldības administratīvā ēka pēc adreses: Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, 2020. gada 6.augustā saskaņā ar tabulā norādīto laiku.

Nomas objekti apskatāmi to atrašanās vietā, darba dienās, darba laikā, iepriekš vienojoties pa tālruni: 64662424.

Ar izsoles norises kārtību un nomas līguma projektu var iepazīties ŠEIT un Viļānu novada pašvaldības administratīvajā ēkā, pēc adreses: Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, 1.6.kabinetā, darba dienās, darba laikā.

Kontaktpersona – Viļānu novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Lidija Kuzņecova, tālr.64662424, e-pasts: lidija.kuznecova@vilani.lv.

Iesaki citiem: