TRANZĪTIELAS REKONSTRUKCIJA VIĻĀNU PILSĒTAS TERITORIJĀ, AUTOCEĻA P58 POSMS 0,5 – 2,5 KM