Nacionālā muzeju krājuma izpētes rezultātu pieejamības nodrošināšana, izveidojot eksponēšanas apstākļus atbilstošus mūsdienu sabiedrības vajadzībām Viļānu novadpētniecības muzeja izstāžu zālē