„Latvijas simtgades stāsts caur Latgales tradicionālo kultūru starptautiskajā sadarbības projektā ar Poliju “Apleik saule kolnu tak””