Būvprojekta izstrāde un būvdarbu veikšana objektā „Dekšāru pamatskolas ēdnīcas bloka jaunbūve”