Aktualitātes

Viļānu novada pašvaldības domes sēde notiks 2019. gada 25. jūlijā

Viļānu novada pašvaldības domes sēde notiks 2019. gada 25. jūlijā

Viļānu novada pašvaldība informē: domes sēde notiks 25.jūlijā plkst. 15.00 Viļānu novada pašvaldības zālē.

 

Darba kārtībā:

 1. Par nomas attiecību izbeigšanu.
 2. Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai.
 3. Par nomas attiecību pagarināšanu.
 4. Par nomas attiecību pagarināšanu.
 5. Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 6. Par zemes vienību nomas tiesību izsolēm.
 7. Par SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” kustamās mantas atsavināšanu izsolē.
 8. Par kustamās mantas atsavināšanu izsolē.
 9. Par SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” pamatkapitāla palielināšanu.
 10. Par atļaujas izsniegšanu publiska pasākuma rīkošanai.
 11. Par nometnes darbības nodrošināšanu.
 12. Par konkursa “Viļānu novada ģimene 2019” nolikuma apstiprināšanu.
 13. Par iesniegumu izskatīšanu.
 14. Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžetā.
 15. Par jauna Viļānu novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikuma apstiprināšanu.
 16. Par Viļānu novada pašvaldības iekšējiem noteikumiem Nr.11.
 17. Par sadarbības līguma noslēgšanu.
 18. Par transporta piešķiršanu pieredzes apmaiņas braucienam.
 19. Par dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu.
 20. Par ziņu anulēšanu.
 21. Informācija

 

2019-07-19
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A