Aktualitātes

Viļānu novada čempionāts basketbolā (vīriešiem)

Viļānu novada čempionāts basketbolā (vīriešiem)

2018. gada 8. septembrī plkst. 10.00 Dekšāru pamatskolas zālē notiks Viļānu novada čempionāts basketbolā (vīriešiem).

Sacensībās drīkst piedalīties visi esošie un bijušie Viļānu novada iedzīvotāji, studenti un Viļānu novadā strādājošie no 14 gadu vecuma (2004.gadā dzimušie un vecāki). Piedalās arī citu novadu uzaicinātās komandas. Katra komanda var pieteikt ne vairāk kā 7 spēlētājus (uz laukuma spēlē 5 spēlētāji), spēlētāju maiņas neierobežotas. Pieteiktais spēlētājs drīkst spēlēt tikai vienā komandā.

Komandas jāpiesaka iepriekš līdz 7.septembrim 17.00 mutiski, pa tālruni 28646365 Aleksejam Šlapakovam. Reģistrēšanās sacensību dienā, pieteikumā jānorāda komandas nosaukums, dalībnieku vārds, uzvārds, dzimšanas gads un tās pārstāvja kontakttelefonu. Katrs komandas dalībnieks parakstās par atbildību par savu veselības stāvokli.

Nolikums (Pdf)

2018-08-31
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A