Aktualitātes

Vakance: plānošanas inženieris/-e

Vakance: plānošanas inženieris/-e

Viļānu novada pašvaldība izsludina vakanci uz Plānošanas inženiera vietu. 

Prasības Plānošanas inženierim (2149 05):

 • Atbilstoša pirmā līmeņa profesionālā augstākā, augstākā profesionālā vai augstākā izglītība nozarē;
 • Vēlama pieredze būvniecības jomā;
 • Vēlama darba pieredze pašvaldībā;
 • Teicamas latviešu valodas prasmes;
 • Vēlamas krievu, angļu un /vai vācu valodas zināšanas;
 • Juridisko jautājumu pārzināšana savu pienākumu veikšanai;
 • Prasme strādāt ar mūsdienīgiem sakaru un informācijas līdzekļiem;
 • Prasme strādāt ar biroja tehniku un lietot darba izpildei nepieciešamo programmatūru;
 • Organizatoriskās prasme un iemaņas;
 • Augsta saskarsmes kultūra;
 • Augsta darba ētikas kultūra.

Galvenie veicamie pienākumi:

 • nodrošināt pašvaldības vajadzībām nepieciešamo būvdarbu virzību un izpildi, t.sk. vadīt pašvaldības remontbrigādi;
 • uzturēt informāciju un veikt nepieciešamos pasākumus pašvaldības iestāžu ēku atbilstībai normatīvo aktu prasībām.
 • savas kompetences ietvaros organizēt un koordinēt pašvaldības, valsts un starptautiski finansēto atbalsta programmu projektu realizācijas procesu pašvaldības objektu būvniecības jautājumos, t.sk. pārbaudot projektu tehniskās dokumentācijas atbilstību tehniskajām specifikācijām un saistošajiem noteikumiem, un veicināt sekmīgu novada attīstības programmā ieplānoto pasākumu un infrastruktūras projektu kvalitatīvu izpildi;
 • koordinēt būvobjektu tehniskās dokumentācijas – tehniskās apsekošanas, energoaudita pārskatu, ieceres dokumentācijas, apliecinājuma kartes, paskaidrojuma raksta, būvprojekta, u.c. - izstrādes gaitu;
 • investīciju projektu ieviešanas laikā, sadarboties ar projektēšanas un būvniecības procesā iesaistītajām pusēm, nodrošināt pašvaldības interešu pārstāvību;
 • savas kompetences ietvaros, sagatavot būvdarbu kalkulācijas, ikdienas remontdarbu veikšanai pašvaldības iestāžu ēkās;
 • piedalīties teritorijas plānojuma izstrādē;
 • piedalīties attīstības programmas investīciju plāna aktualizēšanā, nepieciešamības gadījumā sagatavot priekšlikumus tā grozīšanai;
 • sekmēt sadarbību ar citām struktūrvienībām, valsts un pašvaldību atbildīgajām amatpersonām, un nepieciešamības gadījumā operatīvi sniegt nepieciešamo informāciju un konsultācijas;
 • nodrošināt sabiedrību, politiķus un citas ieinteresētās puses ar informāciju par attīstības programmā apstiprināto infrastruktūras projektu īstenošanas gaitu.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un CV) iesniegt Viļānu novada pašvaldībā (Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650) vai elektroniski nosūtot uz e-pastu: novads@vilani.lv līdz 2019. gada 6. maija plkst. 16.00.

2019-04-29
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A