Viļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030.gadam

Turpinās darbs pie Viļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes

Šā gada 23.oktobrī notika jau otrā vadības grupas un pilsētas plānošanas speciālistes „Grupa93” pārstāves Līgas Ozoliņas tikšanās. Tikšanās laikā vadības grupas locekļi izskatīja sagatavoto redakciju, diskutēja par to, kā arī dalījās ar viedokļiem par Viļānu novada attīstību nākotnē.

Jāatgādina, ka saskaņā ar Viļānu novada domes 2013.gada 16.augusta lēmumu „Par Viļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam izstrādi” (Nr.7, 25.§.), tika pieņemts lēmums par Viļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014. – 2030.gadam izstrādes uzsākšanu.

Vadības grupas sastāvs: vadītāja – Viļānu novada domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova, vadītājas vietniece – deputāte Daiga Ceipiniece, locekļi: Viļānu novada pašvaldības izpilddirektore Inga Strūberga, Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas vadītāja Iveta Piziča, galvena grāmatvede Irēna Stafecka, Sokolku pagasta pārvaldes vadītāja Lūcija Sokolova, Dekšāres pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Benislavskis, nekustamā īpašuma speciāliste Irina Klimanova, deputāti: Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Inga Zunda, IlzeGrolmusa, Alla Stiuka, Ārija Moisejeva, Felicija Leščinska.

Plānotais iltspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes termiņš plānots 2013.gada decembris.

IEVADA PREZENTĀCIJA

2013-11-06
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A