Projektu arhīvs

Viļānu Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana Mūzikas programmās

Projekta nosaukums

Viļānu Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana Mūzikas programmās

Projektu numurs

2018-1-MDM-M02031

EKK nosaukums

Saimnieciskie pamatlīdzekļi

Īstenošanas vieta

Viļānu Mūzikas un mākslas skola

Īstenošanas laiks

01.04.2018 – 15.06.2018

Mērķis

Ilgtermiņa mērķis:

Uzlabot mūzikas programmu materiāli tehnisko bāzi, iegādājoties Yamaha saksofonu

Īstermiņa mērķi:

Uzlabot izglītības programmas “Saksofona spēle” audzēkņu mācību sasniegumus un konkursu rezultātus.

Uzdevums

iegādāties Yamaha alta saksofonu

Izdevumu pozīcija

Yamaha YAS -280 Alta saksafons

Projekta kopējais budžets

999.00 EUR

Viļānu novada pašvaldības finansējums

99.00 EUR

VKKF finansējums

900.00 EUR

Publicitāte

 

Viļānu novada projekcija

 

Projekta nosaukums

Viļānu novada projekcija

Identifikācijas nr.

17-01-AL15-A019.2202-000058

Programma

Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai

Īstenošanas vieta

Kultūras laukums 2, Viļāni, Viļānu nov.

Īstenošanas laiks

27.02.2018. - 27.07.2018.

Mērķis

iegādājoties multimediju tehnikas sistēmu, dažādot kultūras aktivitātes vietējiem iedzīvotājiem, nodrošināt pilnvērtīgu Viļānu kultūras nama un Viļānu novadpētniecības muzeja sniegto pakalpojumu un produktu klāstu, organizējot nacionālos, reģionālos un vietējā līmeņa pasākumus

Galvenās aktivitātes

1. aktivitāte - lāzertehnoloģijas projektora un motorizēti nolaižama ekrāna iegāde Viļānu kultūras namam;

2. aktivitāte - tuvās distances projektora, pārvietojama trijkāja statīva ekrāna un portatīvā datora iegāde Viļānu novadpētniecības muzejam;

3. aktivitāte - kultūras pasākumu cikla „Viļānu projekcija” organizēšana

Projekta kopējais budžets

7205.80 EUR

Attiecināmo izmaksu summa

7000.00 EUR

Publiskais finansējums 

6300.00 EUR

Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējums

700.00 EUR

Publicitāte

Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A