Viļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030.gadam

Paziņojums par Viļānu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam apstiprināšanu

Viļānu novada dome ar 2014.gada 13.februāra lēmumu „Par Viļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014. – 2030.gadam apstiprināšanu” (Nr.3, 8§.) ir apstiprinājusi Viļānu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014.-2030.gadam. 

Viļānu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam materiāli ir pieejami Viļānu novada domē (Kultūras laukums 1a, Viļāni, Viļānu novads) un Viļānu novada mājas lapā www.vilani.lv sadaļā „Attīstības plānošana”.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir hierarhiski nozīmīgākais plānošanas dokuments pašvaldībā, ar kuru saskaņā izstrādā un groza citus pašvaldības attīstības plānošanas dokumentus (attīstības programmu, teritorijas plānojumu, lokālplānojumu, detālplānojumu, attīstības projektu).

VIĻĀNU NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2014 - 2030

Pārskats par Viļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014. - 2030. gadam izstrādi un sabiedrības līdzdalību

2014-02-14
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A