Aktualitātes

Pa Stefānijas Uļanovskas pēdām Viļānu novadā

Pa Stefānijas Uļanovskas pēdām Viļānu novadā

Stefānija Uļanovska, poļu pētniece, bija ieradusies Rēzeknes apriņķa Viļānu pagastā 19. gadsimta beigās, lai veidotu etnogrāfisko aprakstu par Latgales latviešiem. Pagājušajā nedēļā Viļānu novadā un tā apkaimē viesojās pētnieki no Latvijas un Polijas, lai izstaigātu S. Uļanovskas takas un mēģinātu visu ieraudzīt pētnieces acīm. 

Neskatoties uz S. Uļanovskas darba nozīmi, daudzas detaļas par pētnieces dzīvi un darbu Viļānu apkaimē vēl joprojām nav zināmas. Stefānijas Uļanovskas brālis bija pazīstams ar Janovsku dzimtas pārstāvjiem. Tas varētu būt viens no iemesliem, kāpēc viņa par sava pētījuma vietu izvēlējās tieši Viļānus. Apcerējumi un folkloras materiāli, kas bija pierakstīti un iegūti Viļānu apkaimē, tika publicēti Krakovas Zinātņu akadēmijas gadagrāmatā „Ziņu krājums novada antropoloģijā” 1891., 1892. un 1895. gadā. Pirms 5 gadiem S. Uļanovskas grāmatu „Pūļu Inflantejis latvīši” („Lotysze Inflant Polskich”) latgaliešu valodā laida klajā LU Akadēmiskais apgāds, tādējādi paverot jaunas iespējas 19.gs. latgaliešu dzīves un folkloras pētniecībai.

Ekspedīcija Viļanu novadā

Vēl joprojām daudzi jautājumi par S. Uļanovskas gaitām nav raduši atbildes. Tieši tāpēc no 23. līdz 25. augustam Viļānu novadā norisinājās ekspedīcija „Pa Stefānijas Uļanovskas pēdām”, kurā piedalījās Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas profesori, Poznaņas A. Mickeviča universitātes, Jageloņu Universitātes Krakovā un Poļu Zinātņu akadēmijas Slāvistikas institūta profesori (Polija), kā arī Viļānu novada pārstāvji.

Atrodoties Viļānu novadā trīs dienas, ekspedīcijas dalībnieki apsekoja S. Uļanovskas etnogrāfiskajā pētījumā minētos ģeogrāfiskos objektus, kā arī tos objektus, kas labāk ļauj izprast Viļānu un to apkaimes vēsturi – Sv. Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīcu, Viļānu novadpētniecības muzeju, Viļānu pilsētas teritorijā esošos kapus un piemiņas vietas, Janovsku muižu un Viļānu Mūzikas un mākslas skolu, kādreiz Radopoles muižas kompleksam piederošās teritorijas un ēkas, Kūkoju ciemu, R.Mūka muzeju Galēnos un Vidsmuižas parku. 

Tikšanās ar interesantiem novadniekiem

Ekspedīcijas laikā notika ne tikai objektu apsekošana, bet arī tikšanās ar interesantiem cilvēkiem, kas ļauj iegūt detalizētu priekšstatu par dzīvi Viļānu novadā gan mūsdienās, gan arī aizpagājušajā gadsimtā. Dalībnieki tikās ar tapošanas meistari Genovefu Norveli un amatnieku Jāni Ļubkinu. Folkloras kopas “Viļōnīši” pārstāvji izdziedāja melodijas, kuras S. Uļanovska pierakstīja Viļānu apkaimē 19. gs. beigās. Kūkojos, kur arī darbojās S. Uļanovska, ekspedīcijas dalībniekiem bija iespēja nogaršot Valentīnas Pudules sarūpētos gardumus – bibalkas, kuru recepte ģimenē ir saglabājusies daudzus gadu desmitus un nodota no paaudzes paaudzei. Audēju darbs tika pētīts Viļānu audēju darbnīcā “Stelles”, savukārt biedrības “Iedvesma +” telpās ekspedīcijas dalībnieki varēja novērtēt Gaļinas Meļņikas un citu biedrības rotaļlietu meistaru darbus.

Idejas turpmākai sadarbībai

Lielākais ieguvums ekspedīcijas dalībniekiem bija savāktā informācija un ideju apmaiņa, kas paver jaunas iespējas S. Uļanovskas dzīves un darba izpētei, kā arī, protams, labāks priekšstats par Viļānu novadu – vietu, kur pētniece pierakstīja visam Latgales reģionam nozīmīgu etnogrāfisku materiālu. Šīs ekspedīcijas mērķis bija sagatavot pamatu S. Uļanovskas piemiņai veltītu pasākumu sērijai, kas aptver etnogrāfei veltītas ekspozīcijas sagatavošanu Viļānu novadpētniecības muzejā, etnogrāfiskā pētījuma “Lotysze Inflant polskich” 1. daļas sagatavošanu izdošanai, kā arī Viļānu novada vēsturei veltītas grāmatas sagatavošanu un izdošanu. Pavisam drīz, 2017. gadā, Viļānu novads sagaidīs visus, kam ir interesantas S. Uļanovskas darba gaitas, pētnieces piemiņai veltītā starptautiskā konferencē.

Teksts un foto: Margarita Isajeva

sabiedrisko attiecību speciāliste

2016-08-29
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A