Aktualitātes

Latgales novada 17. senioru dziesmu un deju festivāls

Latgales novada 17. senioru dziesmu un deju festivāls

16. jūnijā Daugavpils novada Višķu pagasta estrādē norisināsies Latgales novada 17. senioru dziesmu un deju festivāls "Saulei pretī mūžu ejot", kur piedalīsies arī Viļānu novada Senioru līnijdeju kolektīvs "Bokonu bryuklinis"!

Festivālu organizē Daugavpils novada dome, sadarbībā ar Daugavpils novada Kultūras pārvaldi, biedrību “Latgales reģionālā pensionāru apvienība” un Višķu pagasta pārvaldi. Festivāla uzdevumi ir veicināt sadarbību starp Latgales senioru amatiermākslas kolektīviem, kā arī Latgales reģiona pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām un nacionālajām kultūras biedrībām; sekmēt amatiermākslas kolektīvu māksliniecisko izaugsmi un rosināt senioru aktivitāti, iesaistoties kultūras pasākumu norisēs.

Festivāla dalībnieki ir Latgales reģionālās pensionāru apvienības, novada  pensionāru biedrību, Latgales pašvaldību kultūras iestāžu un citu organizāciju senioru amatiermākslas kolektīvi: deju kolektīvi, vokālie ansambļi, kori, folkloras kopas, etnogrāfiskie ansambļi, mazākumtautību kolektīvi,  amatnieki un mājražotāji (seniori), kā arī citi organizatoru uzaicinātie kolektīvi, grupas vai izpildītāji.

Ar festivāla nolikumu var iepazīties – šeit

2019-05-22
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A