Izglītība

Viļānu vidusskolas delegācija viesojās Šliselburgā

Viļānu vidusskolas delegācija viesojās Šliselburgā?v=1571562244

No 14. līdz 17. jūnijam Viļānu vidusskolas delegācija viesojās Viļānu novada pašvaldības sadraudzības pilsētā Šliselburgā. Vizīte notika, pamatojoties uz sadarbības līgumu starp Viļānu novada pašvaldību, Kārsavas novada pašvaldību un Šliselburgas pilsētas administrāciju un nodomu protokolu 2016. gadam, kas paredz sadarbību izglītības, kultūras un sporta jomās. 

Sākās uzņemšana Rēzeknes Tehnikuma Viļānu mācību vietā

Sākās uzņemšana Rēzeknes Tehnikuma Viļānu mācību vietā?v=1571562244

Rēzeknes Tehnikuma Viļānu mācību vieta piedāvā apgūt šādas profesijas: 

Bērnu un jauniešu centra pārstāvji piedalījās starptautiskā folkloras festivālā

Bērnu un jauniešu centra pārstāvji piedalījās starptautiskā folkloras festivālā?v=1571562244

29.maijā Zilupē notika starptautiskais folkloras festivāls “Talantu varavīksne”, kurā līdzās Kazahstānas, Krievijas, Polijas, Baltkrievijas, kā arī Latvijas dalībniekiem uzstājās arī Viļānu vidusskolas Bērnu un jauniešu centra vizuālās mākslas un keramikas pulciņu dalībnieces (skolotāja Aija Prauliņa), demonstrējot keramikas rotu kolekciju “Rotas” un tērpu kolekciju “Dubultspēle”. 

PII “Bitīte” iegūst balvu par izstādi

PII “Bitīte” iegūst balvu par izstādi?v=1571562244

Atzīmējot Starptautisko ģimenes dienu, pirmsskolas izglītības iestāde „ Bitīte” rīkoja audzēkņu un viņu ģimenes locekļu kopīgi radīto darbu izstādi „ Mana ģimene”, kura bija skatāma Viļānu novada domē un arī mūsu iestādē. 

Cūkmena detektīvi Viļānu novadā

Cūkmena detektīvi Viļānu novadā?v=1571562244

Jau vairākus gadus visā Latvijā aktīvi darbojas Cūkmens – tēls, kas cīnās ar vides piesārņotājiem. Pirmsskolas izglītības iestādēs 2015./2016. mācību gadā tika izmēģināta ekoprogramma “Cūkmena detektīvi”, kas paredzēta 4-7 gadus veciem bērniem. Programmas mērķis ir rosināt bērnos atbildību attiecībā uz vidi, kā arī vairot izprati par vērtīgo un lieko dabā. Šī mācību gada laikā programmas izmēģinājumā piedalījās 209 pirmsskolas izglītības iestāžu grupas, to skaitā arī no Viļānu pilsētas un Radopoles pirmsskolas izglītības iestādēm. 

Skolēni tikās ar priekšsēdētāju

Skolēni tikās ar priekšsēdētāju?v=1571562244

30. maijā Dekšāru pamatskolas, Viļānu vidusskolas, Viļānu Mūzikas un mākslas skolas, kā arī Viļānu novada pašvaldības Sporta skolas audzēkņi, kas ieguva godalgotas vietas un atzinības starpnovadu, Latgales reģiona un Latvijas mēroga olimpiādēs un sacensībās, bija aicināti uz tikšanos Viļānu novada pašvaldībā ar domes priekšsēdētāju Jekaterinu Ivanovu. 

Skolēnus aicina piedalīties animācijas filmas veidošanā

Skolēnus aicina piedalīties animācijas filmas veidošanā?v=1571562244

Viļānu Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrība sadarbībā ar animatori Daci Liepu un filmu studiju SIA “Avārijas brigāde” 2016. gadā uzņems animācijas filmu latgaliešu valodā “Vasals, Vinnej Pūk!”. Lai izveidotu animācijas filmu un nosūtītu to kā latgaliešu apsveikumu Alana Aleksandra Milna tēlam Vinnijam Pūkam 90 gadu jubilejā, skolēnus aicina piedalīties:

Viļānu skolēnu brauciens uz Strasbūru

Viļānu skolēnu brauciens uz Strasbūru?v=1571562244

2016.gadā 28. aprīlī Viļānu vidusskolas skolēniem – starptautisko sakaru pulciņa dalībniekiem un konkursa EUROSCOLA uzvarētājiem – tika sniegta iespēja apmeklēt Eiroparlamentu Strasbūrā, ka arī uzklausīt politiķus un citu valstu jauniešus.

Mākslas nometne Viļānu Mūzikas un mākslas skolā

Mākslas nometne Viļānu Mūzikas un mākslas skolā?v=1571562244

No 13. līdz 17. jūnijam Viļānu Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrība aicina bērnus un jauniešus piedalīties mākslinieciskās jaunrades nometnē "Piecas dienas Viļānu muižā" mūzikas interesentiem programmā "Estrādes mūzika" un mākslas interesentiem programmā "Grafika - kologrāfija". Dalībnieku vecums: 7-18 gadi.

Satina dziesmas kamolītī

Satina dziesmas kamolītī?v=1571562244

Aprīļa beigās pirmsskolas izglītības iestādē “Bitīte” skanēja dziesmas – gan “Bitītes”, gan Viļānu pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi pulcējās, lai izdziedātu skaistas melodijas un sveiktu pavasari.  

Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A