Aktualitātes

Iespēja pieteikt dalībniekus konkursam “Sējējs 2019”.

Iespēja pieteikt dalībniekus konkursam “Sējējs 2019”.

Konkursa “Sējējs”, kuru rīko Zemkopības ministrija kopā ar sadarbības partneriem, mērķis ir noteikt labāko ieguldījumu Latvijas lauku attīstībā un lauksaimniecībā. Noteiktas vairākas nominācijas – “Gada lauku saimniecība”, “Gada uzņēmums pārtikas ražošanā”, “Ģimene lauku sētā”, “Jaunais veiksmīgais zemnieks”, “Gada veiksmīgākā kopdarbība”, “Bioloģiskā lauku saimniecība”, “Gada LEADER projekts vietējā rīcības grupā”, kā arī “Rītdienas sējējs – mazpulks” un “Zinātne praksē un inovācijas”.

Pieteikumi dalībai minētājās pirmajās septiņās nominācijās jāiesniedz SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Rēzeknes konsultāciju birojā vai Lauku atbalsta dienesta (LAD) reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē, vai LAD Centrālajā aparātā Klientu apkalpošanas daļā, Rīgā, Republikas laukumā līdz šī gada 31. maijam.

Nominācijā “Zinātne praksē un inovācijas” dalība jāpiesaka Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijā, Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, 204. kabinetā līdz šī gada 31. maijam.

Dalībai nominācijā - “Rītdienas sējējs – mazpulks” pieteikums jāiesniedz biedrībā “Latvijas Mazpulki”, Rīgā, Ezermalas ielā 28-2, LV-1014 līdz šī gada 9. jūnijam.

Mums ir šādi saimnieciski, kārtīgi, tālredzīgi darba darītāji, kuru darbība dod augsti novērtējamu rezultātu vispārējā lauku attīstībā, apkārtējās vides sakoptībā. Pieteikties konkursam aicināti gan jaunie zemnieki, darbīgās ģimenes, lauku uzņēmēji, gan bioloģisko saimniecību īpašnieki.

Konkursa dalībnieku atbilstošajā nominācijā, saskaņojot ar pašu pretendentu, izvirza viena vai vairākas no šādām institūcijām:

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”, Lauku atbalsta dienests, pašvaldības, nevalstiskās organizācijas, Zemkopības ministrijas padotības iestādes,
 atbilstīgas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības.

Iepazīties ar konkursa nolikumu, vērtēšanas kritērijiem, pieteikuma veidlapām un citu ar konkursu saistīto informāciju var “Sējējs” tīmekļvietnē www.sejejs.lv

Precīzāka informācija, zvanot 20224413 (Inta Nagle, LLKC Rēzeknes konsultāciju biroja vadītāja).

2019-05-28
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A